Od czego zależy wysokość alimentów na dzieci

Prawo do otrzymywania alimentów wygasa wraz z uzyskaniem przez dziecko dochodów, dzięki którym jest się w stanie samodzielnie utrzymać. Drugi ważny czynnik wpływający na wysokość ustalonych czy przyznanych alimentów to możliwości finansowe rodziców. Z uwagi na powyższe, lepiej jest nie doprowadzać do powstania zaległości w płaceniu alimentów, ponieważ na egzekucji tych alimentów może Pan wiele stracić. Od czego zależy wysokość alimentów na dzieci? Jak wspomniano powyżej, wszystko zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka, jego wieku dziecka i stanu zdrowia. Punktem wyjścia do ustalenia alimentów na rzecz dzieci będzie kwota żądana przez ich matkę. Stąd też ich wysokość powinna zmieniać się adekwatnie do ponoszonych kosztów. Środki z alimentów są niezbędne do tego, aby zapewnić mu odpowiedni (godny) poziom życia. Wypłaty alimentów następują. Niedostatek oznacza, że można domagać się alimentów jeżeli sytuacja materialna małżonka jest na tyle ciężka, że nie jest on w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb ani w całości, ani w części. Należy pamiętać, że zobowiązany w dalszej kolejności nie płaci alimentów w zamian za zobowiązanego w pierwszej kolejności, ale należy ustalić na nowo zakres obowiązku alimentacyjnego tej osoby. Przyznanie i wysokość alimentów nie tylko uzależnione jest od usprawiedliwionych potrzeb dziecka, ale i od możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do płacenia alimentów. Gorzej, jeżeli za rodziców, o sprawie alimentów decydować ma sąd. W ocenie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentów mieszczą się również także te niewykorzystane, jeżeli są tylko realne. Przy podjęciu decyzji o alimentacji – nieważne, czy żyliśmy w konkubinacie, czy złożyliśmy pozew o rozwód czy separację – nie raz zastanawiamy się jak ustala się wysokość alimentów? Wysokość alimentów uzależniona jest ponadto od tego, czy drugi z rozwiedzionych małżonków obowiązany do alimentacji jest w stanie podołać temu obowiązkowi z uwagi na swoje zarobkowe możliwości. Inaczej sąd będzie podchodził do ustalenia wysokości alimentów na kilkuletnie dziecko, a inaczej ustali wysokość alimentów na dziecko w wieku szkolnym czy nawet studiujące. Jeżeli alimenty będą zasądzone, to musi Pan pamiętać, że od niezapłaconych alimentów należą się wierzycielowi odsetki ustawowe, które obecnie wynoszą 13% w skali roku. Wysokość alimentów zależy od dwóch czynników: od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego do świadczeń oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Wszystko zależy od danej, konkretnej sprawy. Ponadto należy wskazać, że wysokość alimentów w Polsce zależy również od wieku i stanu zdrowia dziecka bądź dzieci. Pogorszenie sytuacji materialnej dziecka na przykład na skutek utraty pracy przez drugiego rodzica bądź też w wyniku wypadku losowego także wpływa na wysokość alimentów. Od czego zatem zależy wysokość alimentów? Kiedy dziecko nie jest zdolne do samodzielnego utrzymania się, ma prawo do uzyskania alimentów od rodziców. Sąd, ustalając wysokość alimentów, jakie powinien Pan płacić na dzieci, weźmie pod uwagę usprawiedliwione potrzeby dzieci i Pana możliwości zarobkowe i majątkowe. O ostatecznej wysokości alimentów decyduje sąd. W polskim prawie nie istnieje minimalna lub maksymalna wysokość alimentów. Czy żona może zażądać ode mnie alimentów na siebie mimo intercyzy? Czy płacenie alimentów na żonę w mojej sytuacji nie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego? Co ważne, poza przepisem, dochodzenie alimentów komplikują także setki orzeczeń sądów, które wypracowały pewne standardy ustalania adekwatnej ich wysokości. Nie ma ścisłego wzoru określającego wysokość alimentów od potrzeb czy wieku dziecka. Współpracując z osobą starającą się o alimenty, lub z osobą starającą się ustalić ich wysokość na racjonalnym poziomie - działamy zatem zawsze w oparciu o konkretny stan faktyczny danego przypadku. Jak wspomniano powyżej, wysokość alimentów jest ustalana indywidualnie dla każdego dziecka i jest uzależniona od jego usprawiedliwionych potrzeb oraz sytuacji finansowej zobowiązanego. Rolą alimentów jest polepszenie warunków życiowych dziecka, które – z różnych przyczyn losowych – zostało pozbawione opieki i wsparcia jednego ze swoich rodziców. Sąd zobowiązał go do zapłacenia zaległych alimentów oraz do płacenia bieżących w wysokości 350 zł miesięcznie. Zł), żeby mieć z czego zapłacić? Dlatego ich wysokość musi uwzględniać wszystkie najpilniejsze potrzeby dziecka – również te związane z chęcią dalszego kształcenia się czy rozwijania swoich pasji i zainteresowań.